| TIN TỨC | Bảo trì 22/7 22-07-2024 | TIN TỨC | Thông báo bảo trì 16/7 15-07-2024 | HƯỚNG DẪN | Hướng dẫn câu cá 13-07-2024 | SỰ KIỆN | [Máy chủ mới Tuổi Thơ] Event livestream mừng máy chủ mới 08-07-2024 | SỰ KIỆN | Thông báo bảo trì máy chủ Hoài Niệm 7/7 06-07-2024 | TIN TỨC | Thông tin máy chủ mới Tuổi Thơ (remake VTC 2008) 02-07-2024 | TIN TỨC | Phái mới Thái Hạo và Hệ thống đổi phái (sắp ra mắt) 24-06-2024 | TIN TỨC | Bảo trì 17/6 16-06-2024 | TIN TỨC | Bảo trì 7/6 06-06-2024 | TIN TỨC | Kết thúc hoạt động Rương Tài Thần 30-05-2024 | TIN TỨC | Bảo trì 28-05 27-05-2024 | TIN TỨC | Bảo trì 20/5 19-05-2024 | TIN TỨC | Bảo trì 11/5 09-05-2024 | TIN TỨC | Bảo trì 27/4 26-04-2024 | TIN TỨC | Bảo Trì 20/4 19-04-2024 | SỰ KIỆN | Bảo trì 11/4 07-04-2024 | TIN TỨC | Bảo trì nhanh 3/4 02-04-2024 | TIN TỨC | BigUpdate Niết bàn trùng sinh 31/3 30-03-2024 | TIN TỨC | Bảo trì 5h sáng 27/3 26-03-2024 | TIN TỨC | Bảo trì 17/3 16-03-2024 | HƯỚNG DẪN | Hướng dẫn huyết luyện pháp bảo tại máy chủ Hoài Niệm 13-03-2024 | HƯỚNG DẪN | Hướng dẫn nhiệm vụ Tụ Yêu Lệnh 13-03-2024 | TIN TỨC | Bảo trì 13/3 12-03-2024 | TIN TỨC | Bảo trì big update 7/3 06-03-2024 | SỰ KIỆN | Event Kim Linh Phu Nhân 05-03-2024 | TIN TỨC | Bảo trì 1/3 29-02-2024 | HƯỚNG DẪN | Hướng dẫn phụ bản tân thủ Thảo Miếu Thôn 27-02-2024 | HƯỚNG DẪN | Hướng dẫn cày lv tại máy chủ Hoài Niệm 25-02-2024 | TIN TỨC | Bảo trì 25/02 24-02-2024 | HƯỚNG DẪN | Hướng dẫn Hợp Hoan Phái 22-02-2024 | HƯỚNG DẪN | Hướng dẫn môn phái Quỷ Vương Tông 22-02-2024 | HƯỚNG DẪN | Hướng dẫn môn phái Quỷ Đạo 16-02-2024 | HƯỚNG DẪN | Hướng dẫn môn phái Thanh Vân Môn 16-02-2024 | HƯỚNG DẪN | Hướng dẫn săn boss 16-02-2024 | TIN TỨC | Giới thiệu Tru Tiên Hoài Niệm 01-02-2024 | TIN TỨC | Tải và cài đặt game 25-01-2024