Event Kim Linh Phu Nhân

Thời gian: 20h tối hằng ngày xuất hiện phía tây map hà dương thành

Vật Phẩm : Khiếu chiến kim linh đổi tại npc Tiểu Nghiên Nghiên

Kim Diệp Tử mua tại NPC thương nhân chợ đen gần npc Kho

 

---------------------------------------------

Tải Game: https://trutien2.com/2024/01/25/tai-va-cai-dat-game/

Đăng Ký: https://id.trutien2.com

Cộng đồng: CỘNG ĐỒNG

Fanpage: FANPAGE