Hướng dẫn cày lv tại máy chủ Hoài Niệm

Các mốc của nhiệm vụ chính tuyến cấp độ 15 , 30 , 45 , 60 , 75 , 90 , 105 , 120 , 135

Sau khi các bạn làm xong nhiệm vụ của mỗi cấp độ mà chưa đủ cấp độ tiếp theo , thì các bạn có thể làm thêm những nhiệm vụ hằng ngày , bằng cách bấm Q lên chọn chưa nhận , tìm xem nhiệm vụ nào có Thái Cực Kim Đan thì làm . Đi các phụ bản Mộng Cảnh Hà Dương , Gia Tộc Khiêu Chiến (Anh Hùng Thiệp , cái này các bạn phải vào gia tộc hoặc bang phái) , Thôn Thảo Miếu (lv 60 > 89)……

 

Train lv tại từng map:

Cấp 1 > 14 (Hà Dương Thành)

Cấp 15 > 29 (Thanh Vân Môn)

Cấp 30 > 44 (Thiên Âm Tự)

Cấp 45 > 59 (Lưu Ba)

Cấp 60 > 74 (Tử Vong Chiếu Trạch)

Cấp 75 > 89 (Man Hoang)

Cấp 90 > 104 (Phần Hương Cốc)

Cấp 105 > 119 (Nam Cương)

Cấp 120 > 134 (Côn Luân)

Cấp 135 > 150 (Tu La)

Những vật phẩm hỗ trợ tăng exp khi đi train:

 

---------------------------------------------

Tải Game: https://trutien2.com/2024/01/25/tai-va-cai-dat-game/

Đăng Ký: https://id.trutien2.com

Cộng đồng: CỘNG ĐỒNG

Fanpage: FANPAGE