Hướng dẫn nhiệm vụ Tụ Yêu Lệnh

Yêu cầu tổ đội (từ 2 người trở lên) . Khuyến khích đi 6 người và có class aoe:

Ra nhận nhiệm vụ Tụ Yêu Lệnh tại NPC Hà Long Nghiêu

Sau đó ra map Thanh Vân Môn , vị trí Kiếm Chủng

Người đội trưởng nhận nhiệm vụ ở cục đá cho cả team:

Trải qua 15 tầng đánh quái . Tầng thứ 15 sẽ có Bát Hoang Hỏa Long rất khỏe

Sau khi xong hết về NPC Hà Long Nghiêu trả nhiệm vụ

---------------------------------------------

Tải Game: https://trutien2.com/2024/01/25/tai-va-cai-dat-game/

Đăng Ký: https://id.trutien2.com

Cộng đồng: CỘNG ĐỒNG

Fanpage: FANPAGE