Bảo trì 20/5

Thời gian : 5h00 sáng 20/5

Nội dung :

 • Chương trình hỗ trợ người chơi mới :
  1. Mở giới hạn level các gói tân thủ lên cấp độ 150 bao gồm: Gói kim đan ngày, Gói Kim Tinh 9 x50, Gói Lễ Bao Tân Thủ Tạo Hóa Châu
  2. Gói Kim Đan Ngày mở giới hạn 1 ngày dùng được 5 lần/ ngày
  3. Gói Kim Tinh 9 x50 sẽ mở giới hạn dùng lên 2 lần/ nhân vật những ai đã mua 1 lần rồi thì có thể mua thêm 1 lần nữa.
  4. Hỗ trợ thêm 4 hộp kim đan 9999 cho nhân vật mới tạo là tổng 12 hộp khi tạo nhân vật mới
 • Cập nhật gói DNT Mem Mới giá 4999 HCG gồm:
  -15 cọc tạo hóa (khóa)
  -5 cọc nguyên thần (khóa)
  -1500 Thất Bảo Linh Thực (đan vàng)
  -Thố niên cát tường (khóa)
  -Tân mão hộ phù (khóa)
  -3600 liên thiên đấu ngọc và 200 thiên hoa long cân (đủ 3 món càn 135)
  -2 cọc quy kiếp nguyên anh (khóa)
  -40 cái anh biến (khóa)
  -Sư đồ 40000
  -500 cái thắng thạch
  -Kim Tinh 9 x25 (khóa)
  -Pháp thân thất tinh x1
  -Kim thân thất tinh x1
  -Ích cốc chiến cang x1
  (Gói này mỗi nhân vật dùng 1 lần duy nhất)
 • Cập nhật khuôn 14x tại NPC Tạo Hóa Đạo Nhân trong map Hỗn Độn
 • Cập nhật vật phẩm sử dụng kỹ năng trang sức tại NPC Vi Tiểu Khản đổi bằng Diễm Dương Bảo Ngọc
 • Khuyến mãi nạp xu 20% từ ngày 19-05 đến 27-05-2024
 • Cập nhật thêm cách đổi Hỗn Nguyên Tinh 9:
  • Đổi tại shop J Hồng Lợi
  • Đổi tại NPC Sứ Giả Lễ Vật bằng 1200 Mảnh ghép thiên quan tứ phúc

---------------------------------------------

Tải Game: https://trutien2.com/2024/01/25/tai-va-cai-dat-game/

Đăng Ký: https://id.trutien2.com

Cộng đồng: CỘNG ĐỒNG

Fanpage: FANPAGE