Kết thúc hoạt động Rương Tài Thần

Thông Báo: Bảo trì 5h00 sáng mai 31/05
Nội dung bảo trì: Kết thúc hoạt động Rương Tài Thần vì lý do kĩ thuật
Hoạt động Rương Tài Thần sẽ hoạt động hết hôm nay 30/05 sau đó kết thúc
GM sẽ làm lại hoạt động mới trong thời gian tới

---------------------------------------------

Tải Game: https://trutien2.com/2024/01/25/tai-va-cai-dat-game/

Đăng Ký: https://id.trutien2.com

Cộng đồng: CỘNG ĐỒNG

Fanpage: FANPAGE