Bảo trì 28-05

Thời gian : 5h00 sáng 28/05

Nội dung:

 1. Cập nhật Xã Tắc Chiến (Chiếm Đất) : 
  • Mở cờ và npc Trưởng Ấn để đấu giá chiếm đất tại Hà Dương Thành (175,178):
   • Thời gian đấu giá mặc định vào tối thứ 5 hàng tuần. Yêu cầu bang chủ cần có Ngân Phiếu 1000 đến npc Trưởng Ấn để đấu giá mảnh đất cần chiếm.
   • Tối thứ 7 vào lúc 20h00 sẽ tiến hành đánh mảnh đất đấu giá thành công
   • Phần thưởng xã tắc trước mắt sẽ là mặc định game nhận theo random Thần Binh Giáng Thế nhận thưởng vào chủ nhật nếu bang hội may mắn được phần thưởng
 1. Cập nhật hoạt động Đào Rương Tài Thần
  • Thời gian xuất hiện rương tài thần:
   • Từ 19h00 đến 20h00 hàng ngày
   • Từ 22h10 đến 23h10 hàng ngày
  • Yêu cầu vật phẩm mở rương: Chìa khóa thần tài -> Được phát miễn phí từ cấp 135 trở lên mỗi nhân vật nhận được 20 chìa khóa.
  • Vị trí rương tài thần xuất hiện tại map Hà Dương Thành Kênh 1
  • Phần thưởng Rương Tài Thần random 1 trong các phần quà sau:
   • 200 Tạo Hóa Châu
   • 150 Nguyên Thần Châu
   • Mệnh phù toái phiến x50
   • Lộc non thiên đế x1
   • 1 Kim Tinh Cấp 9
   • KNB Hồng Lợi x10
   • Phần thưởng trong rương đều khóa không thể giao dịch
  • Thời gian mở rương 8~12 giây. Thời gian hồi rương 30 giây.
  • Mỗi ngày mỗi acc chỉ mở được 20 lần bằng vật phẩm Chìa Khóa thần tài
 2. Quốc tế thiếu nhi 1- 6 cũng sắp đến nên sẽ kéo dài khuyến mãi 20% nạp xu đến hết ngày 02-06-2024

 

---------------------------------------------

Tải Game: https://trutien2.com/2024/01/25/tai-va-cai-dat-game/

Đăng Ký: https://id.trutien2.com

Cộng đồng: CỘNG ĐỒNG

Fanpage: FANPAGE