Hướng dẫn phụ bản tân thủ Thảo Miếu Thôn

Cấp 60 các bạn có thể tham gia phụ bản này (đây là phụ bản solo rất nhiều exp)

Lv tham gia : 60 > 89 (mỗi ngày đi được 3 lần)

Sau khi mua vật phẩm này xong , các bạn mở phụ bản và đi thôi

Sau khi mở phụ bản , ra NPC nhận nhiệm vụ và đi ra càn quét lũ chuột

Sau khi giết chết hết sẽ xuất hiện Boss Chuột

Giết xong sẽ nhặt Đuôi Chuột và quay lại NPC ban đầu để trả nhiệm vụ

Các boss tiếp theo cũng tương tự như vậy

LƯU Ý : PHỤ BẢN NPC NÓI CHUYỆN RẤT LÂU VÀ MÌNH PHẢI ĐI THEO NPC

 

 

---------------------------------------------

Tải Game: https://trutien2.com/2024/01/25/tai-va-cai-dat-game/

Đăng Ký: https://id.trutien2.com

Cộng đồng: CỘNG ĐỒNG

Fanpage: FANPAGE